Data deduplication in Windows Server 2012 - IT-professional Community Blog
Zoeken binnen blogs.microsoft.nl

IT-professional Community Blog

Data deduplication in Windows Server 2012

Nov 16 2012, 07:52 PM

In Windows Server 2012, is er een nieuwe feature voor data reductie beschikbaar gekomen, genaamd Data deduplication. Data deduplication zoekt eigenlijk naar dubbele data en ontdubbelt het als het ware. Data deduplication is een role service in de File and Storage Services rol, data deduplication breekt data in kleine stukjes (32–128 KB), detecteert wat dubbel is en bewaart één kopie van de data,  wat dus zorgt voor dat de data niet meer dubbel is. Redundante kopieën van de data worden vervangen door een verwijzing naar de enkele kopie. Bovendien worden de stukjes ook gecomprimeerd. Als er meer dan 100 verwijzingen zijn wordt er een kopie gemaakt, en dus in dat doort situaties is er geen enkele kopie van de data.

Data depulication is dus bijvoorbeeld erg geschikt voor bijvoorbeeld een software share, waar veel software images staan met dezelfde data . Data deduplication is erg geschikt voor data die niet veel verandered, en waar weinig intensieve IO operaties plaats vinden. Data deduplicatie is niet goed geschikt voor data die veel verandert en hoog IO intensief is.

Installeren van Data Deduplicatie kun je doen door de Rol Service te installeren vanuit de Server Manager:

  • From the Add Roles and Features Wizard, under Server Roles, select File and Storage Services (if it has not already been installed).
  • Select the File Services check box, and then select the Data Deduplication check box.
  • Click Next until the Install button is active, and then click Install.

Of door middel van Powershell:

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature -name FS-Data-Deduplication


Import-Module Deduplication


Daarna moet je data deduplicatie aanzetten op een volume, dan doe je als volgt in Powershell:

Enable-DedupVolume E:

Waar E: het volume is waarop je deduplication, dat kan ieder ander volume zijn, behalve het boot volume. Het boot volume kan niet omdat het data deduplicatie proces een performance degredatie heeft van ongeveer 10%, en dat wil Microsoft niet in zijn boot proces :).

Het kan ook via de Server Manager op de volgende manier:

  • From the Server Manager dashboard, right-click a data volume and choose Configure Data Deduplication. The Deduplication Settings page appears.
  • Select the Enable data deduplication check box, enter the number of days that should elapse from the date of file creation until files are deduplicated, enter the extensions of any file types that should not be deduplicated, and then click Add to browse to any folders with files that should not be deduplicated.
  • Click Apply to apply these settings and return to the Server Manager dashboard, or click the Set Deduplication Schedule button to continue to set up a schedule for deduplication.Standaard zal data deduplication alleen bestanden waarmee 30 dagen niks mee is gedaan dedupliceren, mocht je dat anders willen dan kun je dat als volgt aanpassen. De waarde 0 staat voor het aantal dagen

Set-DedupVolume E: -MinimumFileAgeDays 0

Normaliter zal de deduplicatie draaien door middel van scheduled tasks, maar mocht je het dedup proces willen starten, dan kan dat met volgende Powershell commando:

Start-DedupJob E: –Type Optimization

Daarna kun je kijken met volgende Powershell commando hoeveel ruimte je bespaart. Houdt wel rekening mee dat dit proces even kunnen even kan duren.:

Get-DedupStatus

De deduplicatie zelf maakt standaard gebruik van ingebouwde jobs, die automatisch in een bepaalde interval draaien. Daarnaast kun je nog veel configuratie aan de jobs doen, dat staat uitstekend beschreven op TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831434.aspx (Step 3)

Daarnaast kun je kijken met de tool ddpeval.exe hoeveel besparing het aanzetten van data depulicatie oplevert op een volume. Zodra je de rol heb geinstalleerd staat dit "tooltje" standaard in de system32 directory, en kun je ook kopieren naar Windows 8 systemen.

Wat denkt u?

(Verplicht) 

(Verplicht) 

(Optioneel)

(Verplicht) 
CaptchaCube Vraag:


Antwoord: