Dynamics CRM on the move

Dynamics CRM on the move

Win8 Premier Dynamics Services APP

In Februari heeft ons team de Windows 8 App met de beschrijving voor alle Premier Dynamics Services gelanceerd. En hij is volledig gratis!

Premier Dynamics Services App

 

Om eenvoudig door de lijst te navigeren kun je op de gewenste Services Family klikken, of selecteer de vraag wat uw omgeving nodig heeft. De juiste Services zullen eenvoudig als antwoord op uw vraag worden weergegeven.

Nog geen Windows 8? Deze informatie is eveneens beschikbaar via http://www.pfedynamics.com/

Alle Credits voor het bouwen van deze App gaan naar Martijn Bronkhorst.

Succes.

READ THIS POST IN ENGLISH

CRM Support nodig? Geen probleem.

Microsoft CRM wordt in veel verschillende configuraties gebruikt. Denk hierbij aan customizations, type data en de combinatie van geinstalleerde modules. Daarbij kan het voorkomen dat een probleem optreedt waar niet meteen een antwoord op te vinden is. Dan is het verstandig om Microsoft support aan te haken om een aantal redenen:

1. Microsoft Support heeft contact met veel partners en klanten met verschillende type configuraties van CRM. Er is een grote knowledge base voor onze support engineers beschikbaar waar informatie in wordt verzameld over problemen in een bepaalde configuratie.

2. CRM problemen worden soms veroorzaakt door andere producten waarop of waarmee CRM werkt. Denk aan Windows, Outlook, IIS, SQL, Active Directory, Exchange, etc. Microsoft Support kan direct helpen om een probleem dat zichtbaar wordt in CRM, door te sturen naar de juiste engineers van het onderliggende product waar het probleem wordt veroorzaakt.

3. Microsoft Support heeft een directe link met het product development team om issues op een hotfixlijst te zetten zodat deze worden opgelost en uitgerold via een hotfix en indirect via een Rollup.

4. Via Microsoft Support is er de mogelijkheid om supportcases te escaleren zodat problemen een hogere prioriteit krijgen. Dit kan nuttig zijn als een deadline in gevaar is door een issue waarvoor een supportcase is gelogd.

Om een case te loggen bij Microsoft Support is de eenvoudigste weg om dit via customersource of partnersource te doen. Heb je een Premier Contract, log dan een case via de Premier portal. Heb je geen support contract? Gebruik dan deze Support optie.

Meer over CustomerSource en PartnerSource vind je hier.

Succes!

Kerberos? Kerberos! ….en CRM

CRM maakt gebruik van Kerberos als authenticatie provider. Op het moment dat je CRM installeert wordt automatisch Kerberos aangezet en dit zorgt ervoor dat je kunt aanloggen en functionaliteiten gebruiken van CRM zonder dat je je keer op keer opnieuw hoeft aan te melden.

Waarom Kerberos? Kerberos is op dit moment de meest veilige standaard authenticatie provider. Ook wel de drie koppige draak genoemd omdat het authenticatie mechanisme over 3 schijven gaat. De Griekse Mythe vertelt dat de drie koppige draak Kerberos niet was te verslaan.

Is er een alternatief voor CRM authenticatie? Ja en Nee. Officieel is er geen supported alternatief, maar in de praktijk zien we door allerlei Kerberos problemen dat het fall-back scenario NTLM wordt gebruikt. Dit staat standaard ook aan op de CRM applicatie server, maar het zou kunnen zijn dat bepaalde functionaliteit van CRM niet werkt, bijvoorbeeld rapportage. Of dit zo is, hangt helemaal af van de wijze waarop CRM is geïmplementeerd.

Is NTLM niet goed genoeg? Met de tegenwoordige kennis en tooling is NTLM authenticatie eenvoudig af te luisteren met alle gevolgen van dien. Dus het antwoord in het huidige tijdperk met de roep om betere security is NEE.

Zijn er problemen met Kerberos? Nou, Kerberos werkt alleen goed als het op de juiste manier is geconfigureerd. De infrastructuur vereist dat je een aantal zaken goed moet configureren om Kerberos zijn werk te laten doen. Als je dit niet doet, of niet goed doet dan ervaar je binnen CRM problemen met authenticatie via Kerberos.

CRM werkt, hoe weet je dat je een Kerberos probleem hebt? Kerberos kun je niet half gebruiken. Het werkt of het werkt niet. Echter CRM is vaak zo geconfigureerd dat er onder water alsnog een ander type authenticatie wordt gebruikt waardoor je niet meteen merkt of je wel of geen Kerberos gebruikt. Dus waar we naar opzoek zijn is een bevestiging of Kerberos daadwerkelijk gebruikt wordt voor CRM. Kijk hiervoor in de Event Viewer op de CRM applicatie server of Kerberos wordt gebruikt door in het security log te kijken naar de regel waar je aanlogt (even zoeken op je user naam) en dan te kijken bij het veld: Authentication Package. Als hier Kerberos of Negotiate staat dan is dat de bevestiging waar we naar opzoek zijn. Staat hier NTLM dan is dat niet goed.

Hoe kan ik dieper onderzoeken of Kerberos wordt gebruikt? Gebruik hiervoor netwerk tracing tools als Netmon en Fiddler. En zoek naar de eerste communicatie tussen de client en de server. Hier wordt absoluut aangegeven welke authenticatie provider wordt gebruikt (NTLM of Kerberos).

Hier een heel goede blog over de verschillende scenario’s met configuraties die daarbij horen.

Via de volgende symptomen probeer ik inzicht te geven in het type configuratie dat gedaan moet worden om Kerberos authenticatie problemen op te lossen.

Symptoom 1.
Je verwacht dat Kerberos ervoor zorgt dat je direct kan aanloggen aan CRM, maar in plaats daarvan krijg je een inlogbox (Authenticatieprompt).

Oorzaak symptoom 1
De URL van CRM staat niet in de Local Intranet zone van Internet Explorer. Standaard zal Internet Explorer vanuit beveiligingsoogpunt uitsluitend de credentials van de gebruiker naar een CRM server sturen wanneer deze in de Local Intranet zone staat.
Het standaard gedrag van Internet Explorer is dat wanneer er één of meerdere punten in de URL staan, de URL als Internet (lees: non-trusted) wordt gezien en daardoor niet de credentials van de gebruiker ongevraagd meestuurt.

Oplossingen symptoom 1:
1. Gebruik een URL zonder punten
2. Voeg de URL toe aan de Local Intranet zone binnen Internet Explorer
Dit kan eventueel via een groepspolicy centraal geregeld worden.
Let op: standaard zullen de credentials van de aangelogde gebruiker naar de CRM server gestuurd worden wanneer deze onder de Local Intranet setting valt. Dit kan echter gewijzigd zijn en dient daarom gecontroleerd te worden.
clip_image001

Symptoom 2
Ondanks dat bovenstaande instelling correct staat, krijgt de gebruiker geen toegang tot de CRM applicatie.

Oorzaak symptoom 2
In veel gevallen wil Kerberos niet werken omdat één of meerdere benodigde Service Principal Names (SPNs) ontbreken. Kerberos authenticatie is afhankelijk van SPNs. Wanneer een gebruiker naar CRM connecteert, zal Kerberos zoeken naar de SPN van de betreffende service; de CRM applicatie URL in ons geval. Kan deze SPN niet gevonden worden, dan zal Kerberos falen en er eventueel terug gevallen worden op het zwakkere NTLM authenticatie protocol.
Maar een verlopen wachtwoord van het CRMApppool useraccount of een gedisabled CRMApppool useraccount is ook een mogelijke oorzaak.

Oplossing symptoom 2
Verifieer dat de benodigde SPNs aanwezig zijn en creëer de ontbrekende SPNs. Via het commando SetSPN –L kan je een SPN opvragen en middels SetSPN –A kan je een SPN creëren.
Let op 1: je dient domein beheerder rechten te hebben om een SPN te mogen/kunnen maken.
Let op 2: SPNs moeten uniek zijn. Er mogen dus geen dubbele SPNs aanwezig zijn.

Symptoom 3.
Je kan zonder hiervoor geprompt te worden succesvol connecteren naar de CRM applicatie, maar de applicatie werkt niet volledig; e.g. je kan geen rapport draaien.

Oorzaak symptoom 3
Dit symptoom kan meerdere oorzaken hebben:
1. De CRM applicatie wil jouw credentials gebruiken om naar de backend server te connecteren (e.g. de report server). Hiervoor dient het account waar de ApplicatiePool onder draait vertrouwd te zijn om jouw credentials te delegeren. Wanneer dit account hier niet toe vertrouwd is, zal de connectie falen.
2. Kernel Mode Authenticatie wordt gebruikt, maar de useAppPoolCredentials staat op False.

Oplossingen symptoom 3
1. Vertrouw het account waar de applicatiepool onder draait om credentials te delegeren door het ‘Trusted for delegation’ te configureren.
Dit kan middels ADSIEdit.msc maar ook via de AD Users and Computers interface
2. Zet de useAppPoolCredentials instelling op True

Symptoom 4.
Er wordt gebruik gemaakt van meerdere applicatie servers met meerdere CRM Apppool useraccounts via een loadbalancer

Oorzaak symptoom 4
De CRM applicatie wordt gehost vanuit meerdere applicatiepools. Deze dienen onder één en hetzelfde account te draaien, aangezien SPNs uniek dienen te zijn en daarmee aan slecht één enkel account gekoppeld kunnen worden.

Oplossingen symptoom 4
Configureer elke applicatiepool die via dezelfde URL opgevraagd wordt, met hetzelfde service account.

Symptoom 5
Voor de CRM omgeving wordt 1 URL gebruikt die naar de CRM server (of loadbalancer) wijst. Echter deze is geconfigureerd met een alias.

Oorzaak symptoom 5
Omdat er gebruik gemaakt wordt van meerdere frontend CRM webservers, wordt er een load balancer gebruikt. De URL van de CRM webapplicatie dient hierdoor naar de load balancer te resolven. Wanneer dit middels een alias (CNAME) record gebeurt, kan dit afhankelijk van de browser versie de Kerberos authenticatie doen falen. Sommige browser versies zullen namelijk een SPN gaan zoeken voor het host (A) record van de load balancer, en deze zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn.

Oplossingen symptoom 5
GA naar de DNS server en verwijder de CNAME. Gebruik altijd een host (A) record in DNS om de URL van de CRM webapplicatie te resolven. Wanneer er vervolgens (zoals hierboven beschreven) een SPN voor deze URL is, zal Kerberos authenticatie werken.

Hierbij wil ik mijn collega Dirk-Jan van der Vecht bedanken voor het mede opstellen van deze post.

Succes!

Optimaliseer de CRM 2011 Client Performance

In mei 2011 is het MSCRM 2011 Client Performance Whitepaper gereleased. En vandaag, december 2011 is daar een refresh van uitgebracht. Waarom is dit een belangrijk Whitepaper?

In vele CRM projecten worden performance optimalisaties gezien als activiteiten die pas nuttig zijn aan het eind van het project (wanneer de performance wordt getest). Of nog erger, pas na de go-live van de CRM applicatie.

Het probleem is dat functionaliteit in tegenstelling tot performance hoger op de prioriteitlijst staat van het project. Redelijk logisch want als je de functionaliteit niet kan leveren waar de gebruikers om vragen, dan wordt de CRM applicatie uiteraard niet in gebruik genomen. Maar als de functionaliteit wel geleverd kan worden, maar het performed niet, dan wordt de CRM applicatie ook niet in gebruik genomen. Maar waar zit de valkuil nu?

Vaak worden de functionaliteits tests uitgevoerd zonder dat hier de performance in wordt meegenomen. Er wordt dus uitsluitend gekeken of iets werkt en niet hoe lang het duurt om de bewerking te voltooien. Het voordeel (voor het project) is dat deze tests vaak op kleine schaal worden uitgevoerd en de performance problemen dus nauwelijks zichtbaar zijn omdat:
1. De dagelijkse load van de pc niet op een test pc voorkomt
2. De servercapaciteit vaak groot genoeg is om deze kleine load op te vangen
3. Performance niet wordt gemeten tijdens de tests, en er daardoor geen inzicht is van de performance getallen die een gewone user genereert bij normaal gebruik.

Is dit een probleem? JA! Een voorbeeld: Er wordt in een scherm een bepaalde functionaliteit in gebouwd die ervoor zorgt dat data real-time wordt opgehaald uit een ander systeem. Vervolgens worden er aanpassingen gedaan in het scherm waarna het record wordt opgeslagen in CRM. Na deze actie worden er workflows gestart die het opgeslagen record gebruiken als trigger, bijvoorbeeld om terugbel acties te plannen, andere gebruikers te informeren, validatie checks uitvoeren, Audit records opslaan, noem maar op. In je eentje of met een paar mensen is dit niet zo’n probleem. Maar ga je zulke acties met 1000 man tegelijk doen dan wordt het allemaal een ander verhaal.

Oplossing? Eenvoudig. Zorg ervoor door de juiste vragen te stellen dat je vanaf de start van het project begrijpt welke performance impact een bepaalde business requirement kan hebben. Probeer deze in getallen om te zetten zodat het meetbaar wordt. Beperkt de variabele (onzekere) factoren en stel vervolgens de meetmethode vast. Gebruik die kerngetallen om deze om te rekenen naar het concurrent aantal gebruikers.

Een Voorbeeld:
1. Business Requirement – Eenvoudig een lead omzetten naar een opportunity of klant
2. Beoogde performance impact:
Functionele vragen: Hoe vaak komt dit voor? Hoe vaak is dit voorgekomen in de afgelopen periode? Welke acties zitten hier aan vast? Adres validatie? Krediet Check? Audit? Worden andere applicaties gebruikt tijdens deze activiteit? Master Data Management? Welke gebruikers doen deze actie? Etc.
Technische vragen: Hoeveel velden worden ingevuld of aangepast? Hoeveel entiteiten worden geupdate? Hoeveel indexen en views worden met deze actie geupdate? Welke hoeveelheid data wordt er uitgewisseld? Etc.
3. Maak van deze vragen getallen, bijvoorbeeld:
- Hoe vaak komt dit voor? gemiddeld 10 x per dag, max 100 x per dag per gebruiker.
- Welke acties? Opslaan in applicatie, update financieel systeem, synchronisatie outlook.
- Welke gebruikers? Alleen het sales team.
- Hoeveel velden? Maximaal 120, 10 integer, 10 bitvelden, 30 lookups, 50 picklists, 20 textvelden
- Hoeveel Entiteiten, indexen, views? 8 entiteiten, 40 indexen, 5 views
- Hoeveel data? 800Kb naar de server, max 5mb wanneer een attachment wordt mee gesaved.
NB. Dit lijstje kannog worden uitgebreid met het aantal server requests, roundtrips, etc.
4. Maak deze getallen meetbaar, bijvoorbeeld:
CRM server monitoring, IIS logging, SQL logging. Eventueel uitbreiden met custom tools zoals de performance toolkit

Bijkomende voordelen:
1. De impact van het in gebruik nemen van nieuwe functionaliteit is direct inzichtelijk
2. Ervaring met monitoring tools kan gelijk worden opgebouwd en gedocumenteerd
3. Inzichtelijk wat het verschil is tussen verschillende hardware en software configuraties

Succes!

CRM Online Client Diagnostics

Als support Engineer is het natuurlijk prachtig om snel te kunnen achterhalen waar een probleem zich bevindt om uiteindelijk de juiste oplossing te kunnen geven. Omdat CRM gebruik maakt van allerlei andere componenten is het soms lastig om de vinger op de zere plek te leggen waar het probleem precies zit. Meten is weten dus gaan we aan de slag met monitoren, tracen en loggen op allerlei plaatsen om uit te vinden waar het probleem zich voordoet. Voor CRM 2011 is er een CRMDIAGTool 2011 beschikbaar die gebruikt kan worden om de CRM omgeving te onderzoeken.

http://mscrmtools.blogspot.com/2011/04/new-tool-crmdiagtool-2011.html

Maar op CRM Online is het nogal lastig om de server te onderzoeken dus zul je je pijlen moeten richten op de CRM Client. Maar hoe doe je dat nu precies? Om een handje te helpen hebben we in iedere CRM Online omgeving (ook de trials) een Latency Tool ingebouwd. Erg handig als onze support afdeling om Latency getallen vraagt.

Log in als Administrator op je CRM Online omgeving en navigeer naar deze URL:  
https://<OrgURL>/tools/diagnostics/diag.aspx

Klik vervolgens op de RUN button om alle tests uit te laten voeren. Kopieer en plak vervolgens de testresultaten wanneer je de gegevens moet versturen.

Succes!

Update Rollup 16 voor CRM 4 is beschikbaar

Donderdag 13 maart 2011  is rollup 16 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitgekomen. Hierbij de download links:

 • Microsoft Download Center: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx
 • Microsoft Knowledge Base Article: http://support.microsoft.com/kb/2477743

  Voor de installatie van deze Rollup op de CRM 4.0 server is dit een cumulatieve Rollup waarbij dus direct kan worden geïnstalleerd ongeacht welke eerdere rollup is geinstalleerd. Maar voor de Outlook client en de Data Migration Manager is het noodzakelijk om eerst minimaal  Rollup 7 (of later) van CRM 4.0 geïnstalleerd te hebben voordat rollup 16 geïnstalleerd kan worden.

  Er is een hele lijst aan verbeteringen opgenomen in deze rollup, waaronder:

  - Fixes voor gebruik met IE9
  - Synchronisatie fixes tussen CRM en Outlook
  - Verbeterde foutmeldingen
  - Offline Plugin fix
  - Application Server fixes
  - En nog veel meer…

  Let op: Er zijn een aantal handmatige aanpassingen die uitgevoerd moeten worden voor en of na het installeren van deze Rollup. Dit staat beschreven onder het hoofdstuk: Hotfixes and updates that you must enable or configure manually.

  Update Rollup 17 staat geplanned voor begin mei 2011.

  Succes.

 • Support Lifecycle van CRM 3.0

  12 April 2011, zeg maar over een goed half jaar, eindigt het mainstream support voor CRM 3.0. Houdt het Support dan op? Nee, uiteraard niet. Maar het product wordt op een andere wijze gesupport namelijk via Extended Support. Hierbij het verschil tussen Mainstream en Extended support.

  Belangrijk hierbij is ook de aankondiging van de Longer Support Timelines voor Dynamics Service Packs. Meer informatie hierover is te vinden via:
  http://support.microsoft.com/gp/lifean41
  http://blogs.technet.com/

  CRM en Windows 7 Problem Steps Recorder

  Het kan natuurlijk voorkomen dat je in de situatie terecht komt dat je tijdens het gebruik van CRM tegen een probleem aanloopt. Vaak is dan de vraag, waar heb je op geklikt? Hoe kom je aan die error? Kun je het reproduceren?

  Dat laatste is natuurlijk vooral belangrijk omdat je daarmee de bron van een probleem snel kunt achterhalen. Maar soms zit het wat dieper en is het wat lastiger om een probleem te reproduceren omdat het gewoonweg tijd kost. Een goed hulpmiddel hierbij is de Problem Steps Recorder die standaard in Windows 7 zit.

  Om de Problem Steps Recorder te openen, open je het bestand C:\windows\system32\psr.exe

  image

  Om precies de stappen op te slaan die je wil recorden klik je eenvoudigweg op Start Record en doe je de handelingen die je nodig hebt om het probleem te reproduceren. Per klik kun je op de Add Comment knop klikken om een toelichting te geven op de handeling die je verricht. Iedere handeling, popup en scherm wijziging wordt door de Problem Steps Recorder gedetecteerd en opgeslagen. Als je klaar bent klik je op Stop Record, er wordt je nu gevraagd waar het opgenomen bestand in ZIP formaat kan worden opgeslagen.

  Dit ZIP bestand kun je overigens gewoon openen en als je de inhoud aanklikt (MHT-bestand)…

  image

  …dan wordt in Internet Explorer precies weergegeven hoe jouw recording eruit ziet.

  image

  Zoals je ziet zijn van al je handelingen de exacte tijd en scherm informatie opgeslagen, inclusief de door jezelf toegevoegde comments. Helemaal onderaan vind je nog een summary van je recording

  image

  Hierbij een filmpje als je de Problem Steps Recorder in actie wil zien. www.microsoft.com/downloads

  Succes met recorden

  Dynamics CRM Update Rollup 12 Released

  Donderdag 29 juli 2010  is update rollup 12 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitgekomen. Deze Rollup is wat specialer dan andere Rollups dus reden genoeg om de volgende informatie goed door te nemen, alvorens de update te installeren.

  Hierbij de download links:

 • Microsoft Download Center: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx
 • Microsoft Knowledge Base Article: http://support.microsoft.com/kb/2028381

  Voor een installatie op de server is dit een cumulatieve rollup waarin alle vorige rollups zijn verwerkt. 

  Echter voor de Outlook client is dit géén cumulatieve update. Dit betekent dat het noodzakelijk is om bij een nieuwe installatie van de client eerst Rollup 7 te installeren voordat rollup 12 geïnstalleerd kan worden.

  Er is een hele lijst aan verbeteringen opgenomen in deze rollup, waaronder:

  - Performance verbeteringen op specifieke onderdelen.

  - Fixes met betrekking tot verschillende error meldingen

  Meer informatie is hier te vinden: http://support.microsoft.com/kb/2028381

  Let op: Er zijn een aantal handmatige aanpassingen die uitgevoerd moeten worden voor en of na het installeren van deze Rollup. Dit staat beschreven onder het hoofdstuk: Hotfixes and updates that you must enable or configure manually.

  Update Rollup 13 staat geplanned voor eind september 2010.

  Succes.

 • Customersource, de bron van informatie

  Regelmatig kom ik met klanten in contact die Customersource nog niet hebben aangewend om hun kennis over Microsoft Dynamics CRM te vergroten. En dat is natuurlijk ontzettend jammer.

  https://mbs.microsoft.com/customersource (Inloggen met je LiveID)

  image

  Customersource biedt namelijk een schat aan informatie: Whitepapers, Hotfixes, Event aankondigingen, Downloads, Trainingen, Fora, Knowledgebase artikelen, Product info, Support en nog veel meer.

  image

  Wat ik zelf veel gebruik zijn de E-Learnings die ook off-line te gebruiken zijn.

  image

  Voor het zoeken naar de juiste add-on voor CRM is de Solution Finder een goede zoekmethode.

  image 

  Maar ook het aanmaken van een Service Request gaat via de Customersource portal.

  Wanneer je geen mogelijkheid hebt om in te loggen op Customersource, terwijl dit wel zou moeten kunnen,  klik:

  https://mbs.microsoft.com/downloads/public/AssociationTroubleshooting.doc

  Of vraag toegang aan de administrator van je organisatie. Ben je zelf de administrator of weet je niet wie dit is, vraag dan toegang via je CRM implementatiepartner. Zij kunnen je toegang geven door het proces te volgen zoals beschreven in de volgende link:

  https://mbs.microsoft.com/partnersource/newsevents/news/invite_customers.htm?printpage=false&stext=customersource

  Weet je niet wie je partner is, vraag dit dan na via itmbssup@microsoft.com

  Succes!

  Update Rollup 8 voor CRM is beschikbaar

  Vrijdag 18 december 2009  is rollup 8 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitgekomen. Deze Rollup is wat specialer dan andere Rollups dus reden genoeg om de volgende informatie goed door te nemen, alvorens de update te installeren.

  Hierbij de download links:

 • Microsoft Download Center: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx
 • Microsoft Knowledge Base Article: http://support.microsoft.com/kb/975995

  In tegenstelling tot alle vorige rollups is deze rollup voor de Outlook client géén cumulatieve update (voor de server wél). Dit betekent dat het noodzakelijk is om de laatste cumulatieve update, Rollup 7, van CRM 4.0 geïnstalleerd te hebben voordat rollup 8 geïnstalleerd kan worden.

  Er is een hele lijst aan verbeteringen opgenomen in deze rollup, waaronder:

  - Ondersteuning voor Exchange 2010 en Office 2010 Beta 32-bit.

  - Verbeterde functionaliteit van de import organisation Wizard.

  - Fixes met betrekking tot de timezone instellingen

  Meer informatie is hier te vinden: http://support.microsoft.com/kb/975995

  Let op: Er zijn een aantal handmatige aanpassingen die uitgevoerd moeten worden voor en of na het installeren van deze Rollup. Dit staat beschreven onder het hoofdstuk: Hotfixes and updates that you must enable or configure manually.

  Let op dat je deze rollup NIET installeert in de demo VPC waar de Server en Client op staan geïnstalleerd!

  Update Rollup 9 staat geplanned voor half februari 2010.

  Succes.

 • Update Rollup 7 voor CRM is beschikbaar

  Op de dag van de lancering van Windows 7, 22 oktober 2009,  is er ook rollup 7 (what’s in a name) voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitgekomen.

  Hier is rollup7 te downloaden:

 • Microsoft Download Center: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx
 • Microsoft Knowledge Base Article: http://support.microsoft.com/kb/971782
 • Deze rollup is net als de eerder verschenen rollups een cumulatieve update. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is om eerdere rollups te installeren als dit nog niet is gebeurd.

  Let op: Er zijn een aantal handmatige aanpassingen die uitgevoerd moeten worden voor en of na het installeren van deze Rollup. Dit staat beschreven onder het hoofdstuk: Hotfixes and updates that you have to enable or configure manually.

  Er is een hele lijst aan verbeteringen opgenomen in deze rollup, waaronder:

  - Met rollup 7 is ook Windows 7, windows server 2008 R2 en SQL 2008 R2 ondersteund

  - Verbeterde performance bij gebruik van de Outlook client, waaronder synchronisatie, auto-tagging en inloggen.

  Meer informatie is hier te vinden: http://support.microsoft.com/kb/971782

  Let op dat je deze rollup NIET installeerd in de demo VPC waar de Server en Client op staan geistalleerd!

  Update Rollup 8 staat geplanned voor eind december 2009.

  Succes.

  Partner Relationship Management gereleased

  De Partner Relationship Management (PRM) Accelerator voor CRM 4.0 is gereleased. Hier de link naar de downloadsite: http://crmaccelerators.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=29990

  De PRM Accelerator zorgt voor de verdeling en het centrale management van leads en de verdeling naar Partners vanuit Microsoft CRM.

  Om de PRM Accelerator te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om de Portal Integration Accelerator te installeren.

  Succes!

  Update Rollup 6 voor CRM 4 is beschikbaar

  Vandaag is de update rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM gereleased. Hierbij het bijbehorende KB artikel: http://support.microsoft.com/kb/970148

  En ook de directe downloadlink: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=79f90982-c039-41c2-af8e-3119ecf27790

  Ook deze update is cumulatief en dat houdt in dat je bij een nieuwe installatie niet alle updates hoeft te installeren, maar uitsluitend de laatste.

  Let op: Er zijn een aantal handmatige aanpassingen die uitgevoerd moeten worden na het installeren van de Rollup. Dit staat beschreven onder het hoofdstuk: Hotfixes and updates that you have to enable or configure manually.

  De volgende verbeteringen zijn opgenomen in deze rollup:

  - Een fix voor het probleem met Workflow wanneer je nieuwe producten aanmaakt

  - Een fix voor het probleem met Hostheaders of Certificaten bij het wijzigen van de CRM Poort

  - Een fix voor het wijzigen van een query in Advanced find waarna de Advanced find de tweede query niet uitvoert.

  - Een fix voor het probleem met de zoekfunctie in de CRM List web-part

  - Een fix voor het wijzigen van een Bit-veld die het OnChange event niet triggert

  De volledige lijst staat in het KB-artikel: http://support.microsoft.com/kb/970148

  Let op dat je deze rollup NIET installeerd in de VPC waar de Server en Client op staan geinstalleerd!

  Update Rollup 7 staat geplanned voor eind oktober 2009.

  Succes met installeren.

  XRM, 1 Platform, veel applicaties
  Meer posts Volgende pagina »