July 2010 - posts - Web

Web

July 2010 - posts

Maak een snelle start met WebMatrix

Nieuwe bètaversie nu beschikbaar
Microsoft heeft onlangs weer een nieuwe tool gelanceerd om het ontwikkelaars nog makkelijker te maken om te starten met web ontwikkeling. De naam van de tool is WebMatrix en de bètaversie hiervan is nu gratis te downloaden met de Web Platform Installer 3.

Om het ontwikkelen van webapplicaties zo eenvoudig mogelijk te maken zijn er in WebMatrix een aantal belangrijke componenten samengevoegd. Dit zijn de webserver (IIS Developer Express), een database (SQL Server Compact) en het programming framework (.NET). Er kan gekozen worden om een geheel nieuwe site te ontwikkelen, of er kan een bestaande applicatie uit de Web Application Gallery geselecteerd worden om te gebruiken en waar nodig aan te passen. Op dit moment worden er al 26 applicaties in deze gallery aangeboden. Denk hierbij aan: WordPress, Drupal, Joomla, DotNetNuke en Umbraco. Sommige applicaties zijn gebaseerd op het .NET platform, terwijl andere applicaties gebaseerd zijn op PHP. WebMatrix biedt voor beide volledige ondersteuning.

Door het samenvoegen van de juiste componenten biedt WebMatrix de complete oplossing voor het ontwikkelen, aanpassen en live zetten van webapplicaties. Globaal gezien bestaat WebMatrix uit vier secties, waartussen steeds kan worden geschakeld:

Site
Hierin wordt een overzicht gegeven van de draaiende websites binnen IIS Developer Express. Per pagina kunnen alle requests en de bijbehorende http status codes bekeken worden. Ook kan vanuit hier een remote locatie gekozen worden om de site en eventueel de database op te publiceren.

Files
Per applicatie worden hierin alle bronbestanden weergegeven. Deze kunnen direct in de editor aangepast worden. Ook is het mogelijk om Visual Web Developer 2010 Express te downloaden en te gebruiken om de bestanden in te bewerken. Overigens is WebMatrix ontworpen om perfect samen te werken met Visual Studio en het is daarom geen probleem om applicaties aangemaakt in WebMatrix verder te ontwikkelen met Visual Studio.

Databases
In deze sectie staan per site de databases genoemd. De inhoud kan hiervan bekeken en aangepast worden, maar ook nieuwe databases kunnen hier worden aangemaakt.

Reports
Hier kan voor iedere site een Search Engine Optimalisatie report gegenereerd worden. Voor iedere pagina die van buiten af te bereiken is wordt er gecontroleerd in hoeverre de code goed gewaardeerd zal worden door zoekmachines.

Een andere interessante eigenschap van WebMatrix is dat de nieuwe Razor Syntax voor ASP.NET ondersteund wordt. In het kort komt het er op neer dat de bekende <%=commando %> syntax om ASP commando’s op te nemen in HTML code wordt vervangen door @commando. Echter is het aantal commando’s dat hiervoor gebruikt kan worden sterk uitgebreid, zo kan bijvoorbeeld met één regel code een Twitter feed weergegeven worden.

De kracht van WebMatrix ligt in de combinatie van een webserver een database en een programmeer framework in één enkele tool. Scott Guthrie laat dit zien op zijn blog waar hij een uitgebreide uitleg geeft over hoe je binnen enkele minuten een site draaiend hebt met WebMatrix. Ook voor meer uitleg over Razor kun je op zijn blog terecht.

Posted Tuesday, July 27, 2010 1:24 AM door Ruud van Kessel

Vooruitblik Internet Explorer 9

Ontwikkelaars kunnen er nu al mee aan de slag
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de toekomstige versie van Internet Explorer, versie 9. Tijdens het ontwikkeltraject wordt regelmatig een nieuwe Platform Preview uitgegeven. Deze is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe editie. Hoog tijd om te bekijken wat we kunnen verwachten in Internet Explorer 9.

Meten, meten, meten
Er is het ontwikkelteam van Internet Explorer veel aan gelegen om hoog te scoren in verschillende testen, zodat de webdeveloper community een goed beeld krijgt van de prestaties van de browser. Deze doelstelling is ook duidelijk merkbaar bij elke nieuwe release van de Platform Preview: de tweede versie van de Platform Preview scoort ook beter dan de eerste versie. Goed voorbeeld zijn de scores van de Acid3-test. De eerste Platform Preview – die tijdens de MIX 10-conferentie werd uitgebracht – behaalde een score van 55 van de 100 punten. De tweede Platform Preview – uitgebracht begin mei van dit jaar – behaalde een score van 68 van de 100 punten. De lijn wordt doorgezet als we kijken naar de derde Platform Preview, die afgelopen juni werd uitgebracht. Deze bereikt een score van 83 van de 100 punten in de Acid3-test. Naar verwachting valt deze score bij de definitieve versie nog hoger uit. De actuele score is vermeld op http://ie.microsoft.com/testdrive/benchmarks/Acid3/Default.html. Tot slot wordt de toekomstige versie van Internet Explorer regelmatig onderworpen aan de CSS3 .info Selectors Test. Deze controle beoordeelt de prestaties van Internet Explorer op het gebied van CSS3 Selectors (bezoek http://ie.microsoft.com/testdrive/benchmarks/CSS3info/Default.html voor meer informatie). Uiteraard zijn deze scores nog niet representatief voor de uiteindelijke versie: er wordt door het team nog hard gesleuteld aan de definitieve versie.

HTML 5 en meer
Ondersteuning voor HTML 5 speelt een belangrijke rol in Internet Explorer 9. De derde Platform Preview voegt extra ondersteuning voor W3C-standaarden toe, waaronder de HTML5-elementen <audio>, <video> en <canvas>, en het Web Open Font Format (WOFF). Daarnaast is snelheid een van de speerpunten van de toekomstige versie. Bij de derde Preview valt op dat de verwerking van JavaScript-code aanzienlijk is versneld. Een van de manieren om de JavaScript-prestaties te meten is via de WebKit SunSpider. Op http://ie.microsoft.com/testdrive/benchmarks/SunSpider/Default.html is goed te zien hoe Internet Explorer 9 zich verhoudt tot andere browsers, zoals Firefox en Chrome. Opvallend is dat de browser steeds vlotter wordt: de gemiddelde SunSpider-tijd was bij Platform Preview 1 590, terwijl de gemiddelde tijd op 347 uitkwam bij Platform Preview 3.

Zelf aan de slag!
Voor Internet Explorer 9 is een aparte testpagina ingericht. Ga zelf aan de slag met de nieuwste versie van de Internet Explorer Platform Preview op http://ie.microsoft.com/testdrive. Het ontwikkelteam is van plan om ongeveer elke twee maanden een nieuwe Preview-versie uit te brengen, dus het is verstandig om deze pagina regelmatig te controleren op nieuwe updates. Ook interessant: op http://samples.msdn.microsoft.com/ietestcenter/ is het Internet Explorer Testing Center te vinden. Deze pagina bevat meer dan 100 test cases, en zo’n 1300 JavaScript-tests. Tabellen op de website laten zien hoe de browser scoort ten opzichte van andere browsers.

Definitieve beschikbaarheid
Een definitieve releasedatum van Internet Explorer 9 is nog niet bekend gemaakt. Naar verwachting wordt de definitieve versie van de browser eind 2010 of begin 2011 uitgebracht. De browser kan worden geïnstalleerd in combinatie met Windows Vista (met Service Pack 2) en Windows 7. Windows XP wordt niet ondersteund. De primaire reden hiervan is dat Internet Explorer 9 aanspraak maakt op grafische voorzieningen die Windows XP niet in huis heeft, en de browser minimale eisen stelt aan de beveiligingsvoorzieningen van het onderliggende besturingssysteem.

Posted Monday, July 19, 2010 12:15 PM door Dennis Gandasoebrata

Windows Phone 7 Developer Hub

Het duurt nog even voordat de eerste Windows Phone 7 mobieltjes op de Nederlandse markt beschikbaar zullen zijn, maar dit moet de mobiele applicatie ontwikkelaars er niet van weerhouden om te starten met de bouw van de eerste Windows Phone 7 applicaties. Daarom organiseerde Microsoft de Windows Phone 7 Developer Hub in Utrecht. Vele developers waren toegestroomd om een glimp op te vangen van de eerste Windows Phone prototypes en om presentaties van Microsoft sprekers uit binnen en buitenland bij te wonen.

Eén van die sprekers was Ben Riga uit de VS die direct een live demo gaf van de Windows Phone 7 UI op één van de laatste prototypes. Hij legde daarbij uit dat bij de ontwikkeling van de Windows Phone steeds de eindgebruiker op de eerste plek geeft gestaan. Dit komt vooral naar voren in het intuïtieve design van de verschillende “views” van de Windows Phone. Door de manier van weergeven van de overgangen tussen de verschillende menu’s blijft het voor de gebruiker duidelijk waar hij zich in de structuur bevindt. Om de nieuwe Windows Phone verder tot een succes te maken, zijn er strikte specificaties opgesteld waaraan de mobiele toestellen van de verschillende leveranciers moeten voldoen. Het Windows Phone 7 besturingssysteem zal dus op verschillende toestellen te gebruiken zijn, maar dit zullen alleen de toestellen zijn die hier ook echt voor gemaakt zijn. Op deze manier wordt ook weer de beste performance voor de eindgebruiker gegarandeerd. Maar Microsoft heeft begrepen dat de consument tegenwoordig niet alleen een mobieltje kiest op basis van design en gebruiksvriendelijkheid maar ook vanwege de veelzijdigheid aan applicaties die er op te draaien zijn. Om dit aanbod zo groot mogelijk te krijgen, hebben de makers er alles aan gedaan om de drempel om Windows Phone 7 applicaties te gaan ontwikkelen zo laag mogelijk te houden. Omdat er gekozen is voor Silverlight als ontwikkelplatform, kunnen developers en designers met hun huidige .NET kennis ook voor Windows Phone ontwikkelen. Ben liet dan ook zien dat slechts een set van standaard tools nodig is om te starten met de ontwikkeling van je eigen Windows Phone 7 applicaties. Deze set is overigens gratis te downloaden van de developer site van Windows Phone en bevat onder andere Visual Studio 2010 Express en de Windows Phone Emulator om de gemaakte applicaties in te testen.

Yochay Kiriaty, ook uit de VS overgekomen, ging dieper in op de technische kant die komt kijken bij het ontwikkelen voor Windows Phone. Zo gaf hij met codevoorbeelden een uitleg hoe te werken met multitasking. Officieel ondersteunt de Windows Phone dit principe niet, er kan maar één applicatie tegelijk draaien, maar er zijn wel mogelijkheden om de eindgebruiker het gevoel te geven dat er meerdere applicaties tegelijk open staan. Wanneer er een applicatie (A) is opgestart en er na verloop van tijd een nieuwe applicatie (B) wordt geopend, dan zal in applicatie A het pause event optreden, waarna deze gesuspend wordt. Wanneer applicatie B weer gesloten wordt, dan treed in applicatie A het resume event op en zal deze weer actief zijn. Developers zullen dus bij het ontwikkelen rekening moeten houden welke acties moeten plaats vinden na een pause of resume event. Dit geldt misschien nog wel meer voor de Application_Startup en Application_Exit events die optreden bij het daadwerkelijk opstarten of afsluiten (gebruik van de back button) van de applicatie, het wegschrijven en later herladen van de juiste gegevens tijdens deze events zal de user experience namelijk aanzienlijk verbeteren.

Yochay ging ook dieper in op de verschillende notificaties (Microsoft Push Notifications, MPN) die binnen het Windows Phone 7 OS gegenereerd kunnen worden. Wanneer er een Toast notificatie gegenereerd wordt dan zal het bericht altijd in een balk bovenin het scherm te zien zijn, ongeacht welke applicaties er op dat moment open staan. Met een Tile notificatie kunnen de vlakken uit het welbekende start scherm van Windows Phone aangepast worden. Ook is het mogelijk om raw data direct naar een draaiende mobiele applicatie te sturen, zodat de applicatie zelf deze nieuwe data kan verwerken. Voor alle drie de methoden zijn de volgende componenten nodig: de webservice die hoort bij de mobiele applicatie, de MPN Client die te allen tijde draait op de Windows Phone 7, en de MPN Service die draait in de cloud en verantwoordelijk is voor daadwerkelijk afleveren van de berichten. Wanneer de webservice een bericht wil sturen naar de user, zal deze eerst de MPN Service aanroepen die op zijn beurt met de MPN Client communiceert om het bericht afgeleverd te krijgen. Zie voor een uitgebreide uitleg over MPN de blogberichten van Yochay zelf.

Wanneer je als developer straks je applicaties wil aanbieden dan is de enige mogelijkheid dit via Windows Phone Marketplace te doen. Deze pagina is speciaal bedoeld om via de Windows Phone zelf applicaties aan te schaffen, maar er zal ook een variant voor de PC beschikbaar zijn. Ben Riga gaf aan dat voor deze manier van aanbieden is gekozen om de kwaliteit van de applicaties te garanderen. Voordat applicaties namelijk op Marketplace aangeboden worden zullen ze uitgebreid door Microsoft gereviewed worden. Zo moeten de applicaties op een nette manier met de resources van de Windows Phone omgaan en mogen ze geen malware bevatten en moeten ze legaal zijn in het land waar ze uitgebracht worden. Developers hoeven zich dus geen zorgen meer te maken over de distributie van hun software en in ruil daarvoor gaat er een percentage van de verkoopsprijs naar Microsoft. De eindgebruiker hoeft overigens niet altijd te betalen voor de software op Marketplace. Er kan gekozen worden om applicaties gratis aan te bieden, en van iedere applicatie zal er een trial beschikbaar gemaakt worden. Developers kunnen zelf kiezen welke functionaliteit zij in hun trial aanbieden. Wanneer een user later toch de volledige applicatie wil hebben, dan kan tegen betaling de rest van de functionaliteit vrijgegeven worden.

Het is duidelijk dat de weg is vrijgemaakt voor de developers, zij hoeven nergens meer op te wachten. De consument moet nog wel wat langer geduld hebben: ‘Holiday season 2010’ luidde de cryptische omschrijving van wanneer de eerste Windows Phone 7 mobieltjes officieel op de Amerikaanse markt zullen verschijnen.

Posted Wednesday, July 14, 2010 10:09 AM door Ruud van Kessel