Marvin Woodly blogs

Over Marvin Woodly

Marvin Woodly werkt sinds 2016 als Service Delivery Manager bij Microsoft en heeft uitsluitend zorgorganisaties als klant. Zijn praktijkervaring komt hierbij goed van pas. Ooit is Marvin begonnen als ergotherapeut en heeft dit vak voor meer dan vijf jaar uitgevoerd. In 2008 heeft hij de stap gemaakt naar een EPD-leverancier en heeft in het laatste jaar voor Microsoft ook gewerkt bij het CIBG (agentschap van het ministerie van VWS). Door deze ervaringen kan Marvin zich goed inleven in de zorgmedewerkers en wat voor impact technologie kan hebben binnen het zorgproces. Het dagelijks werk van zorgverleners makkelijker maken én de betrokkenheid van de patiënt vergroten door gebruik van intuïtieve technologie is een passie die Marvin dagelijks drijft.

Volg ons op LinkedIn

Twitter feed