De Zorgdag 2017 was een groot succes. Interessante sprekers, goede gesprekken en innovatieve mogelijkheden voerden de boventoon. In dit blog geen verslag van de dag. Want hoe interessant we de sprekers en onze eigen mogelijkheden ook vinden, we zijn het meest geïnteresseerd in wat jij vindt. Hoe bereik jij meer met Microsoft-technologie? Daarom vroegen we de bezoekers van Zorgdag 2017: Waar kom jij voor? Hoe kan Microsoft jou en je organisatie beter helpen?

De meningen liepen ver uiteen. Er waren enthousiaste, maar ook kritische geluiden te horen. Uit deze gesprekken bleek ook de diversiteit van de bezoekers van de zorgdag. De verbindende factor was dat iedereen werkzaam is in de zorg, maar kan zowel een functioneel beheerder bij een ziekenhuis als een operationeel manager bij een zorginstelling zijn. Overall gold dat vrijwel iedereen enthousiast was over de mogelijkheden van Microsoft, maar dat iedereen toch ook nog veel vragen had. Een aantal voorbeelden:

Wat doen collega’s?

Uit de gesprekken bleek dat vrijwel iedereen geïnteresseerd is in de uitdagingen waar collega’s bij andere instellingen tegenaan lopen. Hoe pakken zij dat aan? Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? Waarom is men al wel of juist nog niet overgestapt op bepaalde Microsoft-diensten? Wat kan ik verwachten als ik dat zelf ga doen? Ook praktijkvoorbeelden zijn hierbij zeer welkom. Veel bezoekers kwamen daarom ook vooral voor inspiratie. Een interessant voorbeeld vond ik de toepassing de HoloLens bij de behandeling van fobieën. “Een patiënt moet nu in de praktijk samen met de psycholoog naar de bushalte lopen, maar met de HoloLens kan een dergelijke bedreigende situatie in een veilige omgeving gesimuleerd worden.”

Waarom is het niet concreter?

Een ander veel gehoord punt is dat veel bezoekers overtuigd zijn van het nut van de technologie van Microsoft en graag aan de slag willen om een en ander te gaan toepassen. En dan komt de voornaamste vraag: “Wat nu? Hoe doen we dat dan? De voorbeelden zijn leuk, maar nogal ‘high over’. We willen graag concrete toepassingen horen.” Een van de redenen hiervoor is ook omdat de zorg geen standaardbedrijf is. Marleen Bron (Service Manager I&A Beheer bij Amerpoort / Reinaerde): “Als technologie even niet werkt, kun je bij allerlei bedrijven je meeting waarschijnlijk wel 15 minuten uitstellen. In de zorg kan dat niet. Alles moet 100% werken, want je kunt de patiënt niet laten wachten.”

Wat kost het?

Met de komst van de cloud en het makkelijk op- en afschalen van producten is ook een ander afrekenmodel gekomen. Op abonnementsbasis afrekenen, vergt een compleet andere werkwijze dan veel organisaties gewend zijn. Ook al is iedereen overtuigd van het nut van de producten van Microsoft, is deze manier van afrekenen soms nog een heikel punt. Koos Folkersma (Enterprise-architect bij Gelre Ziekenhuizen): “Vroeger kocht je een nieuwe versie van bijvoorbeeld Office voor een aantal jaar en dat kostte je een bepaalde prijs. Dit was een fors bedrag, dat als investering gezien werd. Op dit moment is het voor ons moeilijk om te bepalen wat de maandelijkse kosten worden, zeker als we ook willen ontwikkelen op Azure en niet van tevoren kunnen zeggen wat we precies aan- en uitzetten. Ik sta te popelen om zelf met een paar programmeurs aan de slag te gaan met een project, zeker omdat ik weet dat we het op die manier veel sneller kunnen doen dan traditioneel. Maar ik kan moeilijk inschatten wat de beheerskosten daarvoor gaan zijn. Het feit dat ik dit niet vooraf op transparante wijze aan onze financiële man kan presenteren, is lastig werkbaar binnen onze organisatie.”


Dit is slechts een gedeelte van de reacties die we op de Zorgdag 2017 gekregen hebben. Maar onze missie is geslaagd. We willen je inspireren met een dag als deze, maar we willen je vooral helpen. Dat kunnen we alleen samen doen. Daarom roepen we je op om nu en in de toekomst contact met ons te zoeken, zodat we met jouw feedback en informatie niet alleen een betere Zorgdag kunnen organiseren, maar vooral jou  en je organisatie kunnen helpen beter en efficiënter te werk te gaan.