Wanneer men een PC opnieuw installeerd kan het zijn dat er voor specifieke hardware in de machine geen driver beschikbaar is. Een aantal maal de vermelding “Onbekend apparaat” staat dan in het Apparaatbeheer scherm.
Vaak is dan het probleem “Wat voor apparaat is het nu?” Rechtermuisknop en Stuurprogramma bijwerken kan soms helpen maar de verschillende CD’s telkens doorzoeken is wat lastiger. Deze blog gaat over de manier waarop hardware detectie werkt en hoe we gemakkelijk de juiste driver kunnen vinden voor een apparaat.

Wanneer een PC opstart wordt er door de BIOS een lijst gemaakt van alle apparatuur in de PC. Zodra Windows opstart vraagt hij deze lijst op en laad de juiste drivers voor de hardware op de lijst. Wanneer er een apparaat is waar geen driver voor wordt gevonden of er is nieuwe hardware toegevoegd zal dit apparaat worden overgeslagen tot Windows volledig is gestart waarna de “Wizard nieuwe hardware gevonden” start. Deze wizard zal het unieke ID van het apparaat vergelijken met de lijsten van ID’s in de driver INF bestanden. Vindt hij een match dan volgt hij de stappen in de INF file en installeert de driver. Vindt hij deze match niet dan vraagt hij de gebruiker om een CD of locatie waar de driver zou kunnen staan. Het unieke ID is in Windows met Service Pack 2 voortaan zichtbaar in apparaatbeheer. Dubbel klik maar op een apparaat in apparaatbeheer en ga naar het derde tabblad details. In de pulldown box kunnen we dan kiezen voor de term “Hardware-id’s”. Dit zijn de unieke id’s die aan het apparaat zijn toegewezen. Dit ID is als volgt opgebouwd:

BUS VEN_[xxxx]&DEV_[yyyy]

Waar nu BUS staat zal bij uw hardware de bus staan waar het apparaat op is aangesloten. Dit is meestal PCI maar kan ook USB, HID, ACPI, ROOT is mogelijk. Bij de USB, HID, ACPI en ROOT bus kan een apparaat ook PNP[zzzzz] naam hebben.
VEN staat voor VENDOR, de fabrikant en DEV staat voor het device. De xxxx en yyyy variabelen zijn hexadecimale waardes voor het unieke apparaat yyyy van de xxxx fabrikant. Nu we dat weten is natuurlijk de vraag: Handig maar hoe weet ik nu wel nummer welke vendor of apparaat is?? Hiervoor hebben we een hele handige website: www.pcidatabase.com!. Hier kunnen we de waarde van een vendor invoeren (Bijv. 8086) waar dan als antwoord uitkomt dat dit Intel Corporation is. Voeren we ook de waarde van het Device in (Bijv. 103D) dan krijgen we een mooi overzicht:

Device Id Chip Description Vendor Id Vendor Name
0x103D PRO/100 VE Network Connection 0x8086 Intel Corporation

Helaas heeft de website geen link naar de directe driver maar hierdoor weten we wel waar we bij Intel moeten zijn voor een driver van de PRO/100 VE Netwerk kaart!