Jeffrey stuurde mij een mail dat hij zijn Bitlocker Encrypted schijf niet meer kon benaderen. Ook na het invoeren van de recovery sleutel kreeg hij de foutmelding:

?Bitlocker kan niet worden teruggezet na een plotseling afgebroken conversie.
Dit kan worden veroorzaakt doordat alle conversie logboeken zijn beschadigd of doordat het medium is beveiligd tegen schrijven.?

De enige optie die je dan nog kunt proberen is om met het programma ?Repair-bde? wat standaard in Windows 7 zit de schijf te herstellen.

Klik daarvoor op start, type in het zoek venster CMD en klik met de rechtermuisknop op het CMD.EXE icoon. Kies dan voor ?Uitvoeren als administrator?.

Geef nu het commando: repair-bde ??  en je krijgt de opties te zien om een harddisk te herstellen.

image

Omdat het vanuit een blog pagina wat gemakkelijker printen is heb ik de opties hieronder gezet:
Repair-bde -?

BitLocker-stationsversleuteling: herstelprogrammaversie 6.1.7600
Copyright (C) Microsoft Corporation.

Syntaxis:

repair-bde[.exe] InputVolume
{ OutputVolumeOrImage | {-NoOutputVolume|-nov} }
{ {-RecoveryPassword|-rp} NumericalPassword |
{-RecoveryKey|-rk} PathToExternalKeyFile }
[{-KeyPackage|-kp} PathToKeyPackage]
[{-LogFile|-lf} PathToLogFile]
[{-?|/?}]

Beschrijving:
Een poging doen om een beschadigd met BitLocker versleuteld volume te
herstellen of te ontsleutelen met behulp van de geleverde herstelgegevens.

WAARSCHUWING Om verder gegevensverlies te voorkomen, is het aan te raden om
een reserveschijf bij de hand te houden. Gebruik de ruimte op deze schijf
voor het opslaan van de ontsleutelde uitvoer of om een back-up te maken van
de inhoud van het beschadigde volume.

Parameters:
InputVolume
Het met BitLocker versleutelde volume dat moet worden hersteld,
bijvoorbeeld: ‘C:’.

OutputVolumeOrImage
Optioneel. Het volume waarop de ontsleutelde inhoud wordt
opgeslagen of de bestandslocatie waarop een installatiekopie-
bestand moet worden gemaakt met de inhoud.
Voorbeelden: ‘D:’, ‘D:imagefile.img’.

WAARSCHUWING Alle informatie op dit uitvoervolume wordt
overschreven.

-nov of -NoOutputVolume
Poging om een met BitLocker versleuteld volume te herstellen
door de opstartsector te wijzigen en te laten verwijzen naar
een geldig exemplaar van de BitLocker-metagegevens.

WAARSCHUWING Om extra gegevensverlies te voorkomen, is het aan
te raden om een back-upprogramma voor sectoren te gebruiken
om een back-up te maken van het invoervolume voordat u deze
optie gebruikt. Als u niet over een dergelijk hulpprogramma
beschikt, moet u in plaats hiervan een uitvoervolume of
-installatiekopie opgeven.

-rk  of -RecoveryKey
Een externe sleutel opgeven om het volume te ontsleutelen.
Voorbeeld: ‘F:RecoveryKey.bek’.

-rp  of -RecoveryPassword
Een numeriek wachtwoord opgeven om het volume te ontsleutelen.
Voorbeeld: ‘111111-222222-333333-…’.

-kp  of -KeyPackage
Optioneel. Een sleutelpakket opgeven om het volume te ont-
sleutelen.
Voorbeeld: ‘F:ExportedKeyPackage’

Als deze optie leeg is, wordt automatisch gezocht naar het
sleutelpakket. Deze optie is alleen nodig als deze door het
hulpprogramma wordt vereist.

-lf  of -LogFile
Optioneel. Een pad opgeven naar een bestand voor het opslaan
van voortgangsgegevens. Voorbeeld: ‘F:log.txt’.

-f   of -Force
Optioneel. Als deze optie wordt gebruikt, wordt afgedwongen
dat het volume wordt ontkoppeld, zelfs als het niet kan
worden versleuteld. Deze optie is alleen nodig als deze door
het hulpprogramma wordt vereist.

-?   of /?
Dit venster weergeven.

Voorbeelden:
repair-bde C: -NoOutputVolume -rk F:RecoveryKey.bek -Force
repair-bde C: D: -rp 111111-222222-[…] -lf F:log.txt
repair-bde C: D: -kp F:KeyPackage -rp 111111-222222-[…]
repair-bde C: D:imagefile.img -kp F:KeyPackage -rk F:RecoveryKey.bek

Tx!

tony
Hypert


Stay in touch? Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief, volg mij op Twitter (of TechNet) en neem gratis een abonnement op het TechNet Magazine!