Onderstaande is een samenvatting van een sessie vorige week tijdens HIMSS 2012 in Las Vegas.

HIMSS 2012 – Identiteit, Security, Privacy en innovatie in zorg

A CASE OF IDENTITY
“My dear fellow,” said Sherlock Holmes as we sat on either side of the fire in his lodgings at Baker Street, “life is infinitely stranger than anything which the mind of man could invent.

E‚n van de beroemde verhalen over Sherlock Holmes is “A Case of Identity”. De eerste zin in dat verhaal is een verwijzing dat “life is infinitely stranger than anything which the mind of man could invent.” In de praktijk gebeuren vele opvallende, rare, verrassende zaken die we niet zomaar zouden hebben kunnen bedenken.  Dat de Nederlandse praktijk qua identiteit, veiligheid en privacy in de zorg soms echt ‘merkwaardiger’ is dan je zou verwachten is actueel en onder meer terug te vinden in een column van Youp van ‘t Hek.

Het andere thema, Innovatie, gaat qua technologie zo snel, dat ook daar opvallende, rare, verrassende zaken mee kunnen gebeuren die niet vooraf zijn bedacht of die we niet hadden zien aankomen. Zoals een programma manager, werkzaam bij Microsoft,  die in zijn kelder samen met jongeren uit zijn buurt een nucleaire fusie reactor bouwt. Op basis van algemeen beschikbare informatie en materialen.

Verrassende nieuwe diensten en producten verwachten we van de combinatie van ‘smart devices’, ‘cloud services’ en ‘natural user interfaces’. Slimme telefoons, mobiele computers, en veel meer vormen van ‘smart devices’ zijn verbonden met diensten uit ‘de cloud’. Interactie tussen mensen en die diensten verloopt op een steeds ‘natuurlijkere’ manier.  Met gebaren, spraak en aanraken. En met diensten die anticiperen, intelligent ondersteunen, en ‘context’ gevoelig begrijpen hoe ze de gebruiker (de eigenaar) het best kunnen helpen.

clip_image002

BILL CROUNSE
HIMSS 2012, Zondag 19 februari
?Technology can do amazing things. ?

Microsoft?s Dr. Bill Crounse gaf voorbeelden van hoe dit soort ontwikkelingen een plek krijgen in de zorg. Bij slimmer samenwerken en communiceren, bij ‘tele-medicine’, en bijvoorbeeld bij revalidatie. Technologie kan inderdaad verbazingwekkende nieuwe mogelijkheden cre‰ren. Mogelijkheden waar soms een paradigma verandering voor nodig is, waar een ‘groot denkraam’ voor nodig is zou Marten Toonder kunnen zeggen.

clip_image003

Er zijn altijd meerdere manieren om naar iets te kijken. Iedereen heeft zijn of haar eigen blik op de wereld, en interpretatie van de waarde. Privacy is een subjectief begrip, een concept dat open staat voor individuele perceptie en waardering. En de waardering van privacy is vaak ook nog ‘context’ afhankelijk.  Mijn beeld van privacy is waarschijnlijk anders dan die van u, uw beeld van privacy is waarschijnlijk weer anders dan die van uw buurvrouw. Een goed vertrekpunt is dan om bij nieuwe producten en diensten, de gebruiker/eigenaar zoveel mogelijk controle te geven over instellingen van zijn of haar privacy.

MICROSOFT TRUSTWORTHY COMPUTING
Security, Reliability, Business Practices, and Privacy:
Customers will be empowered
to control the collection, use, and distribution of their personal information. 

Veiligheid, betrouwbaarheid en het beleid van een aanbieder van (digitale) diensten zijn voorwaarden, anders verliest de gebruiker alsnog het nut van zijn/haar eigen instellingen en raakt informatie of toegang buiten de eigen controle.

Veel van de nieuwe mogelijkheden rond ‘smart devices‘,  ‘cloud services‘ en ‘natural user interfaces‘ zullen de thema’s identiteit, veiligheid en privacy raken. We praten met elkaar over de percepties en interpretaties:
– Wat mag wel, wat mag niet.
– Wat kan en mag, maar willen we niet.
– Wat kan en willen we, maar mag niet.
Als gedeeld inzicht met betrekking tot nieuwe technische mogelijkheden, is het vrijwel altijd zo dat wat m g of m¢et (op basis van wet- en regelgeving) achter loopt op wat technisch k n en wat we als individu of maatschappij w¡llen.

LUCIEN ENGELEN
HIMSS 2012, Zondag 19 februari
?Voor sommige zaken heb je een schroevendraaier nodig. Voor andere zaken een hamer, of een schaar. ?

Om een goede balans te vinden tussen wat kan, mag en wat we willen is dialoog nodig.  In het geval van nieuwe technologie in de zorg bijvoorbeeld tussen pati‰nt, aanbieder van technologie, zorgverlener, belangen organisaties en overheid. In ieder geval moeten we in beweging komen om de nieuwe mogelijkheden de juiste richting en ruimte te geven.

Voor nieuwe diensten die gebruik maken van ‘cloud computing’ worden gepercipieerde en realistische uitdagingen genoemd. E‚n daarvan is veiligheid, bijvoorbeeld ook als voorwaarde om de privacy te borgen. Want privacy kan niet zonder veiligheid (overigens kan veiligheid wel worden geboden zonder privacy te bieden). Aanbieders van Cloud Computing diensten werken daarom aan het inzichtelijk maken hoe haar systemen en datacenters onrechtmatige toegang trachten te voorkomen. Hier zijn de onafhankelijke verificatie van het hanteren van (beveiligings) standaarden, transparantie inzake data portabiliteit en inzicht in de lokatie van gegevens relevant.

Het Microsoft Office365 Trust Center is een voorbeeld van hoe Microsoft als aanbieder van een cloud dienst transparant is richting gebruikers. Er is informatie te vinden over privacy, beveiliging, standaarden, portabiliteit, en meer.

Microsoft hanteert een structuur met
– eigen beleid en doelstellingen,
– een ‘control framework’,
– industrie standaarden en reguleringen, en
– operationele procedures.
Deze aanpak geeft ruimte om het eigen ‘control framework‘ als uitgangspunt te nemen en te relateren aan de ‘control frameworks‘ van landen, ondernemingen of sectoren. Dat geeft Microsoft, en daarmee ook onze klanten, een goede basis voor het kunnen voldoen aan voor de eigen operatie relevante wet- en regelgeving.

image

De structuren zoals nu genoemd voor bijvoorbeeld beveiliging en privacy onderbouwen een vertrouwen in cloud computing. Met voldoende vertrouwen in kwaliteit van beveiliging en privacy zijn ook meer scenario’s mogelijk van participatie en samenwerking.

E-PATIENT DAVE
HIMSS 2012, Zondag 19 februari
?Make the most of our time together.?

E-Patient Dave presenteerde tijdens HIMSS 2012 een sterk argument voor meer betrokkenheid van de patient in het zorgproces. Minder ¢ver de patient, en meer m‚t de patient praten. Cloud diensten, digitale sociale media en steeds meer voorhanden digitale meetinstrumenten voor de persoonlijke gezondheid dragen daaraan bij. Een veilige en vertrouwde informatie infrastructuur voor het delen van de informatie en inzichten is daarbij een voorwaarde.