Op deze Wereldmilieudag is duidelijk te zien dat onze planeet aan het veranderen is.  Wereldwijd worden mensen geconfronteerd met de vraag hoe ze kunnen groeien en succesvol kunnen zijn met minder hulpbronnen. Stedelijke bevolkingsgroei is een belangrijke factor, gelet op de schatting dat in 2030 bijna 60% van onze wereldbevolking in steden zal wonen. Deze stedelijke migratie is nog veel sterker voelbaar in Europa, waarvoor is voorspeld dat in 2050 meer dan 80% van ons in steden woont.

We hebben hulpbronnen nodig om deze groei te ondersteunen en dat lukt alleen met een gezonde planeet. Door het versnellen van het tempo van technologische vernieuwing en het democratiseren van de voordelen van de cloud, zullen mensen zich beter kunnen aanpassen en succesvol kunnen zijn in deze wereld met een beperkt aantal natuurlijke hulpbronnen.  Tijdens de industriële revolutie in het verleden was de gezondheid van mensen op onze planeet geen prioriteit. De kosten en baten van veranderingen werden toen onevenredig over gemeenschappen en landen verdeeld. De revolutie van vandaag is anders. De “vierde industriële revolutie”, zoals hij genoemd wordt, biedt meer informatie en inzicht dan ooit tevoren. We ontdekken nieuwe manieren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en grondstofgebruik onder controle te houden, en wel zodanig dat het goed is voor de economie, onze gemeenschappen en het milieu.

Bouwen van ‘groenere’ elektriciteitsnetten

Een groeiende bevolking impliceert een toenemende vraag naar transportsystemen, gezondheidszorg en nutsvoorzieningen. Om dit probleem aan te pakken, zijn overheidsinstanties en gemeenten begonnen met het toepassen van “Smart City”-technologie, die onze stedelijke gebieden veiliger, gezonder en betere leefomgevingen maakt. Om deze nieuwe diensten mogelijk te maken, is er echter een sterkere onderliggende infrastructuur nodig.  In Nederland is de gemeente Heerhugowaard samen met Alliander, Microsoft partner ICT Group,  en andere partijen een proefproject met een slim energienetplatform gestart, het soort platform dat de steden van de toekomst van stroom zal voorzien. Tegenwoordig wordt energie grotendeels door één bron gegenereerd en stroomt energie in één richting – naar consumenten. In de nabije toekomst gaat dit echter veranderen. Energiebronnen worden diverser van aard en energie zal in beide richtingen van consument naar netwerk stromen. Dit vereist intelligente besturing van onze energiesystemen.

In het kader van het Energiekoplopers-project zijn 200 huishoudens in een wijk in Heerhugowaard uitgerust met hernieuwbare energiebronnen, slimme elektriciteitsmeters en slimme thermostaten. Deze huizen zijn aangesloten op het Smart Energy Service Platform (SESP), dat ontwikkeld is door de ICT Group en draait op Microsoft Azure. SESP combineert het ‘internet der dingen’ (IDD), omvangrijke data en zelflerende technologie tot één systeem en biedt beter inzicht in het energieverbruik in de buurt. Het platform gebruikt tevens het Universal Smart Energy Framework (USEF), een pan-Europees initiatief voor het creëren van een standaard voor slimme energiesystemen. Dankzij SESP is energie niet langer een eenrichtingsuitwisseling met de betreffende leverancier. Een technologie als deze zorgt ervoor dat iedereen kan bijdragen aan een slimmere en groenere energiestroom.  Dit proefproject heeft een enorm potentieel. In de toekomst zullen alle huishoudens, kantoren, auto’s, industriële faciliteiten en andere Smart City-diensten gebruik moeten kunnen maken en bijdragen aan een flexibel, slim energienetwerk, om er zeker van te zijn dat iedereen de energie heeft die hij/zij nodig heeft.

Een groenere toekomst

Terwijl technologie de manier waarop wij onze levens leiden verandert, blijft het een sterke invloed hebben op de manier hoe wij met het milieu omgaan. Het Energiekoplopers-project is slechts een van de velen die Azure gebruiken voor een beter beheer van hulpbronnen en het vergroten van duurzaamheid. Zij laten duidelijk zien dat technologie niet langer op gespannen voet met onze planeet staat. Als individuen, ondernemingen en gemeenschappen kunnen we deze technologieën toepassen om onze samenlevingen te transformeren en groenere wereldburgers te worden. De toekomst is niet alleen beter voor de planeet maar voor ons allemaal.